Nordstrand Karateklubb Nordstrand Karateklubb Butikk

Nye forholdsregler for trening

Nye retningslinjer fra helsemyndighetene gjør at vi kan starte opp igjen fellestreningene fra mandag 11. mai, men det er en del forholdsregler vi alle må følge opp i tiden fremover:

  1. Garderobene kan ikke benyttes
  2. Vi må være ferdig skiftet når vi kommer på trening
  3. Vi må kun bruke vårt eget utstyr og vannflaske. Det er ikke tillatt å drikke vann fra springen
  4. Vi kan ikke ha publikum eller foreldre med i treningslokalet
  5. Vi må lukke døra under treningene
  6. Partiene må vente på utsiden av NIF-bygningen til vi åpner døra
  7. Alle må holde minst 1 meters avstand mellom hverandre før og under trening

Det er viktig at vi overholder disse retningslinjene og hjelper hverandre med dette.